vALTER EGO

Obično petkom.... ili kad bude

30.06.2016.

Vele mi...

svašta nešta. da sam 'vakav, 'nakav, deb'o, čelav, polijen, gadan, čupav i dlakav,

A ja nisam taki'.

Ja sam FGR. Doduše, malo umemio, deb'o, čelav, gadan, čupav i dlakav. Al' evo nisam polijen. E'o sam post napis'o.

Oni meni da sam vaki, naki...

Oni! Meni!

A jedva sam se nakanio!

I rek'o sam da vas pozdravim.


Stariji postovi

vALTER EGO

Svoj primjerak knjige vALTER EGO možete nabaviti na sljedećim lokacijama
Knjižara Svjetlost 1, Titova 54 - Sarajevo
Conectum, Ćurčiluk Veliki 27 – Sarajevo
Sarajevo Publishing, Titova 19 – Sarajevo
Boybook, Radićeva 4 – Sarajevo
Knjižara Šahipašić, Vladislava Skarića 9 – Sarajevo
Knjižara Nur, Maršala Tita 86 – Mostar
Knjižara Mutevelić, Adema Buće 13 – Mostar
Knjižara Centar – Tuzla
Knjižara Dominović, Hrvatske bratske zajednice 4 – Zagreb
ON-line prodaja - Knjiga.ba – Tuzla